Informatieverstrekking Wkkgz 2019

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent. Klachtenfunctionaris Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Geschilleninstantie Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris).

Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten. Met ingang van 7 augustus 2018 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.  Per 01-01-2019 is mijn praktijk aangesloten bij klachtenportaal Zorg. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van klachtenportaal Zorg Contact Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl of www.klachtenportaalzorg.nl waar u het klachtenformulier kunt invullen. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.